Utförlig arkivinformation

Handskrift 56. Författaren Helmer Grundströms arkiv (1904-1986)

Bild. Handskrift 56

Helmer Grundström

Helmer Grundström kom att kallas "Ödemarkspoeten" eller "Lappmarksskalden". Som skald debuterade han med samlingen "Skum " 1929. Han hade då tagit sig ner till Stockholm, där han under växlande förhållanden kom att vistas under större delen av sitt liv. Helmer Grundström blev tidigt en av "Bröderna i Klara", den kamratkrets av författare och intellektuella som under trettio- och fyrtiotalens svåra år umgicks på barer och kaféer i Klarakvarteren. "Detta är mitt land " är titeln på Helmer Grundströms lyriksamling, som utgavs 1939. Boken blev mycket uppmärksammad och fick goda recensioner. Med den fick han sitt genombrott som författare.

Helmer Grundström föddes 1904 i Grundsjö by inom Bodums kommun i Ångermanland. Vid ett års ålder kom han med föräldrarna till Svanabyn i Dorotea kommun, Västerbottens län. Periodvis var förhållandena mycket knappa för familjen bestående av åtta barn. Han avled den 29 maj 1986 på Stortorpskliniken i Stockholm

Helmer Grundström levde i stort sett som fri författare hela livet. Hans tryckta produktion omfattar i första hand 18 lyriksamlingar. I dem för han fram den norrländska glesbygdstillvaron med sin nöd och isolering på ett helt nytt sätt. Utöver diktsamlingarna  publicerade Helmer Grundström även prosaverk såsom två romaner, ett antal novellsamlingar och några ungdomsböcker. Tretton dramatiska verk för amatörteater finns också tryckta förutom de hundratals noveller och enstaka dikter, som publicerades i tidningar, tidskrifter, olika antologier och musikalier.

Arkivet omfattar drygt 4 hyllmeter. Att så mycket trots allt finns bevarat med tanke på författarens oregelbundna liv och ständiga byten av bostäder är både förvånande och glädjande. Dock är dokumenten före 1950 relativt sparsamma.

Arkivet upprättat av Karin Snellman, 1998-04-02