Poesi: Diktsamlingar

(Delvis inkompletta)

Huldresånger

När skogens källa sinar, 1974

Skogen, myren och mon. Ett dikturval
(Innehåller dikter ur:)
Detta är mitt land, 1939
Från myr och mo, 1943
I torparskogen, 1945
Hem till källan, 1947

Den stora grisen. Femton visor för barn i alla åldrar, 1962

De vitnade benen på Gallo fjäll, 1980

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
56:4

Innehåll i volym 56:4

Manuskript och egna publicerade verk: Maskinskrivna manuskript