Handskrift 57. Professor Birgitta Holms arkiv (1936 - )

Bild. Handskrift 57

Birgitta Holm & Sara Lidman

Birgitta Holm har varit verksam som professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Hon har tidigare verkat som universitetslektor och docent vid Umeå universitet.
1998 utkom hennes biografi över Sara Lidman, "Sara - i liv och text". I det arkiv som överlämnats till Forskningsarkivet ingår underlagsmaterial till denna biografi.