Handskrift 58B. Anna Sjödins arkiv (1895-1974)

Anna Charlotta Sjödin (f: Östman) var född den 13 september 1895 i Husum, Grundsunda. Hon var dotter till skepparen Anders August Östman och hans hustru Anna Karolina Wallgren.
Anna gifte sig 1919 med August Sjödin, maskinist vid Gideåbacka kraftstation. I augusti 1921 föddes dottern Karin. Anna och August Sjödin var under hela sitt liv bosatta i Gideåbacka. Anna avled den 4 oktober 1974.

Anna Sjödins arkiv består till största delen av brev från dottern Karin skrivna mellan åren 1934 - 1974. Förutom brev från Karin finns i arkivet även en stor samling brev från Annas svägerska Signe Östman, Skellefteå och Signes syster Edit Grundström, Härnösand.