Handskrift 59. Hallströms advokatbyrås arkiv

Bild. Handskrift 59

Hallströms Advokatbyrå i Umeå grundades 1918 och var länge en av Norrlands största advokatbyråer. Företaget drevs under namnet Hallströms advokatbyrå fram till 2002-04-01 då en sammanslagning med advokatfirman Abersten HB genomfördes.

Hallströms Advokatbyrås arkiv rymmer idag ca 220 hyllmeter och arkivmaterialet utgörs till största delen av klientakter. I arkivet återfinns drygt 33.000 akter upprättade åren 1909 - 1984.

Arkivmaterialet omfattas av en 70-årig sekretessgräns. Handlingar äldre än 70 år är tillgängliga för seriös forskning efter avgörande i varje enskilt fall av universitetsbibliotekets chef för avdelningen arkiv och specialsamlingar