59: Räkenskaper

G1 Huvudböcker (1923-1984)
G2 Avräkningskort (mål) (1913-1959)
G3 Avräkningsböcker (kreditorer) (1922-1932)
G4 Ekonomilistor (ting) (1932-1946)
G5 Verifikat (1927-1984)