Handskrift 6. Stiftelsen Vetenskapliga bibliotekets i Umeå arkiv

Bild. Handskrift 6

1948 bildades en centralkommitté för insamlande av medel till ett vetenskapligt bibliotek i Umeå. Tanken på ett universitet placerat i Umeå hade växt fram i länet och ett vetenskapligt bibliotek ansågs som en viktig del i kampen om ett norrländskt universitet.

1949 bildades Stiftelsen Vetenskapliga biblioteket i Umeå som hade till uppgift att förvalta de insamlade medlen samt att införskaffa litteratur.

Förteckning