Handskrift 60. Professor Lisa Welanders arkiv (1909 -2001)

Lisa Welander var född i Frustuna, Södermanland. Hon disputerade för medicine doktorsgraden 1951 med avhandlingen "Myopathia distalis tarda hereditaria, 249 examined cases in 72 pedigrees". Hon blev docent i neurologi vid Karolinska institutet 1952 och vid Medicinska högskolan i Göteborg 1953.

1964 utnämndes hon till professor i neurologi vid Umeå universitet och överläkare vid neurologiska kliniken vid Umeå lasarett, en tjänst som hon pensionerades från 1975.