Handskrift 61A. Chefredaktör Matts Balgårds arkiv (1908-1992)

Bild. Handskrift 61

Matts Balgård tillträdde som Västerbottens-Kurirens politiske och kulturelle redaktör 1944. På den posten stannade han till 1968 då han efterträdde Stellan Rosén som chefredaktör för tidningen. Inom politiken innehade han en rad förtroendeuppdrag inom folkpartiet.

På riksplanet var han vice ordförande i folkpartiets ungdomsförbund 1946-1948, ledamot i partistyrelsen åren 1952-1972 och dessutom aktiv i Liberala studieförbundet där han var ordförande åren 1955-1962.