Handskrift 62. Författarinnan Astrid Värings arkiv (1892-1978)

Bild. Handskrift 62

Astrid Väring var född i Umeå 1892. Verksam som journalist och senare som författare.

Astrid Värings författarskap behandlade bl.a. hennes egen släkthistoria men även kontroversiella ämnen som mentalvård. Hennes mest uppmärksammade roman var "I som här inträden" som byggde på hennes egna erfarenheter från mentalvården på Umedalen, där hennes man varit inlagd.

Astrid Väring var även en av initiativtagarna till en patientförening vars syfte var att förbättra de intagnas villkor. Föreningen fick namnet De psykiskt sjukas väl. Hon engagerade sig också i debatten.