Handskrift 64. Katalog över professor Sigurd Curmans bibliotek

1966 donerades förre riksantikvarien Sigurd Curmans boksamling till Umeå universitetsbibliotek. Samlingen innehåller främst konst, arkitektur, historia och topografi. Till samlingen hör en handskriven kortkatalog och en porträttrelief av Curman som idag förvaras vid Forskningsarkivet.