Handskrift 65. Eva Dahlstedts arkiv (1883-1972)

Eva Dahlstedt var född på Mölnbacka Bruk och dotter till kaptenen och disponenten greve Adolf Mörner och hans hustru Anna Rundgren. Eva studerade till läkare och träffade under sin studietid läkarstudenten Helge Dahlstedt (se Handskrift 29). De båda gifte sig 1908 och bildade familj. När barnen började komma övergav Eva sina läkarstudier.

Familjen Dahlstedt kom under åren 1919 -1951 att bo I Österåsen där Helge Dahlstedt var överläkare på Österåsens sanatorium. Makarna Dahlstedt hade ett stort gemensamt konstintresse och de ägde en av Norrlands största  konstsamlingar av samtida konst. I deras stora umgängeskrets fanns både konstnärer, musiker och författare. På äldre dar flyttade Helge och Eva Dahlstedt till Vilhelmina där Eva fick tid för sitt stora intresse släktforskning.

Eva Dahlstedts genealogiska forskning bildar stommen i det arkiv som skänkts till Forskningsarkivet. I arkivet finns framförallt forskningsmaterial kring släkterna Maule, Rundgren och Mörner. Även brev, manuskript och foton ingår i Eva Dahlstedts arkiv som totalt rymmer 7,5 hyllmeter handlingar.