Handskrift 66. Kungliga Skytteanska samfundets arkiv

Skytteanska Samfundet bildades 1956 och dess tillkomst berodde på flera faktorer, framför allt debatten om ett norrlandsuniversitet. Tanken var att bilda ett samfund för att främja vetenskaplig forskning och högre utbildning i Norrland.

I samfundets stadgar från 1957 påvisas ambitionerna att hålla vetenskapliga föreläsningar med akademisk kvalitet samt låta trycka vetenskapliga texter - allt med anknytning till Norrland.