Handskrift 67. Överläkare Gösta Erikssons arkiv (1892-1962)

Bild. Handskrift 67

Gösta Eriksson föddes i Ronneby 1892. Han har haft förordnanden som hospitalsläkare i Säter, Växjö, Lund och som överläkare vid Furunäsets sjukhus i Piteå.

Vid starten av Umedalens mentalsjukhus i Umeå 1934 blev Gösta Eriksson dess förste chef och överläkare. Han innehade denna befattning till år 1956, då han avgick p g a ohälsa. Familjevård var en vårdform som Eriksson praktiserade som chef för Umedalen, vilket gav hans patienter en smidig övergång från sjukhuset till normalt liv.

Förteckning