Handskrift 70. Professor Karl-Hampus Dahlstedts arkiv (1917-1996)

Bild. Handskrift 70

Karl-Hampus Dahlstedt 1965

Karl-Hampus Dahlstedt räknas till de stora Norrlandsforskarna. Han var främst aktiv som språkforskare men verkade även i stort för det norrländska kulturlivet. Han deltog även flitigt i den svenska samhällsdebatten och tidigt engagerade han sig bl.a. för det blivande universitetet i Umeå.

Under 1950-talet var han även aktiv vid bildandet av Folkmåls- och folkminnesinstitutet för Övre Norrland (FFÖN) samt Kungliga Skytteanska Samfundet.