Handskrift 71. Kyrkoherde Ferdinand Öbergs arkiv, (1850-1933)

Bild. Handskrift 71

Kyrkoherde Lars Ulrik Ferdinand Öberg föddes den 10 september 1850 i Häggdånger, Ångermanland. Den prästerliga banan inleddes i Jämtland, där Ferdinand Öberg 1880 blev utnämnd till komminister i Ås, Rödöns pastorat .

Han tjänstgjorde också som lärare under ett läsår (1886-87) vid Östersunds elementarläroverk för flickor. 1885 utnämndes han till kyrkoherde i Vännäs, där han efter ett år som vice pastor tillträdde tjänsten den 1 maj 1888. I Vännäs blev han kvar till sin pensionering 1927.