Diverse personliga handlingar

Betyg från Fjellstedska skolan 1871-1875, vid mogenhetsexamen 31/5 1876, prästexamen, prästvigning 26/1 1879, fullmakt för komministertjänsten i Ås försam1ing 29/11 1880, rneritförteckningar 1898, 1904, handlingar ang Linnéfesten i Uppsala och doktorspromotion 1907, kallelser till medlemskap av föreningar och samfund samt stadgar för div föreningar, flyttningsbetyg till Bromma församling 1927, kondoleanser med anledning av hustrun Emmas bortgång 23/1 1890 samt bouppteckning och arvsskifteshandlingar, dödsannonser och inbjudningar till begravningarna efter hustrun Emilia Axberg, den 3/5 1912 och dottern Elin den 27/3 1915. Kondoleanser med anledning av Ferdinand Öbergs bortgång 1933 och handlingar rörande begravningen 18/6 1933, frisedel för Erik Öberg 1911, principplan för Vännäs prästgård c 1900, ritad avThure Öberg, förteckningar över inköpta böcker u å julklappslista 1898, dödsannonser och notiser avs familjerna Klingspor, Huss och Ström, handlingar avs Ossian Klingspors pastoralexamen 1881.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
71:1

Innehåll i volym 71:1

Personliga handlingar