Handskrift 72. Författaren Sigvard Karlssons arkiv (1926-2005)

Bild. Handskrift 72

Sigvard Karlsson Foto:
Sune Jonsson, Väster-
bottens museum

Sigvard Karlsson föddes 1926 i Skellefteå och var under sista åren bosatt i Umeå. Efter folkskollärarexamen arbetade Sigvard Karlsson som lärare på olika orter i Norrbotten och Västerbotten. Åren 1959-1991 var Karlsson skolchef i Bjurholm och Vännäs.

Arkivet efter Sigvard Karlsson består av två volymer främst innehållande korrespondens med författarkollegor samt tidningsklipp. Bland arkivmaterialet återfinns även spridda handlingar kring Norrländska författarsällskapet som startade 1957. Sigvard Karlsson var en av initiativtagarna till bildandet av författarsällskapet och ingick i dess första styrelse.

Arkivet upprättat av Göran Larsson, 2006-09-06