Handskrift 73. Kyrkoherde Gustaf Höijers arkiv (1849-1898)

Minnesalbum till Gustaf Höijer
från församlingsbor i Piteå 1897

Kyrkoherden och kontraktsprosten Gustaf Höijer föddes 1849 i Skellefteå. Han prästvigdes 1874 och var verksam bl.a. som kyrkoherde i Piteå och Skellefteå landsförsamlingar.

Arkivet är en deposition från Norrlands Nation i Uppsala.