Utförlig arkivinformation

Handskrift 75. Författaren Thorsten Jonssons arkiv (1910-1950) Forskningsmaterial samlat av Per-Olof Erixon

Bild. Handskrift 75

Thorsten Jonsson (1910 - 1950)  föddes i Hörnsjö, Nordmaling, där fadern Georg Jonsson var föreståndare för lanthandeln. Föräldrarna var aktiva medlemmar i Evangeliska fosterlandsstiftelsen och redan efter några år flyttade familjen till Umeå, där Georg Jonsson blev föreståndare för EFS:s bokhandel.1928 tog Thorsten Jonsson studenten med fina betyg och sedan blev det högskolestudier i Stockholm men också eget författarskap inriktat på lyrik samt diverse översättningsuppdrag.
Som nybliven fil.kand. anställdes han på högertidningen Umebladet , där han var en flitig medarbetare under två år. Han fortsatte sin journalistbana i Stockholm på tidskrifterna Frihet och Tiden 1935 - 1938 och som redaktör vid Bonniers konversationslexikon 1938 - 1942 och Det Bästa 1942 - 1943. Thorsten Jonsson var Dagens Nyheters korrespondent i New York 1943 - 1946 och var därefter knuten till tidningens kulturredaktion, vars chef han blev 1948.

Hans debutverk var diktsamlingen Utflykt (1933) som innehåller både finstämda naturdikter och kärleksdikter. 1938 utkom nästa diktsamling Som ett träd. Samma år publicerade han också en norrländsk litteraturstudie Stor-Norrland och litteraturen där han ville påvisa ett samband mellan den ekonomiska och sociala utvecklingen i Norrland och den norrländska litteraturens egenart. Thorsten Jonssons första novellsamling hette Som det brukar vara (1939) där han förmedlar intensiva bilder av västerbottniskt liv. I novellsamlingen Fly till vatten och morgon (1941) skildrar han svensk kriminalitet. Den var resultatet av ett samarbete med läkaren Gunnar Inghe och kan delvis ses som ett inlägg i en kriminologisk debatt. Jonssons enda roman Konvoj utkom 1947. Den handlar i yttre hänseende om en konvojresa över Atlanten. och beskriver människors utsatthet i vardagen. I den sista, ofullbordade och postumt utgivna novellsamlingen Dimman från havet (1950) är händelserna förlagda till amerikansk miljö.
Vid sidan av den skönlitterära verksamheten var Jonsson översättare, bl a av Hemingway, vars hårdkokta stil utgjorde en stilistisk förebild för honom i hans två första novellsamlingar.

Arkivet upprättat av Ingegerd Stenström, 2001-04-03