Handskrift 77. Predikosamlingar

Bild. Handskrift 77

Karl Widman predikar
i Nysätra kyrka 1960

Till Umeå universitets handskriftssamling har genom åren överlämnats arkiv efter ett flertal präster.

De prästarkiv som har varit stora och innehållit varierat arkivmaterial har fått bilda egna arkiv. De arkiv som däremot till största delen innehållit manuskript till predikningar och andra kyrkliga förrättningar har fr.o.m. år 2012 samlats under detta handskriftsnummer.

Arkivet upprättat av Göran Larsson, 2012-01-20

Förteckning