Handskrift 78. Musiklektor Lars Gunnar Martlings arkiv (1930-2014)

Lars Gunnar Martling var utbildad vid Kungl. Musikhögskolan och har varit lektor i musikmetodik vid lärarhögskolan i Umeå. Martling har varit verksam inom ett flertal musikföreningar i Umeå, aktiv folkbildare och musikskribent. Martling bedrev på senare tid musikhistorisk forskning främst kring den medeltida liturgiska handskriften "Bygdeåboken". År 2005 blev Lars Gunnar Martling filosofie hedersdoktor vid Umeå universitet.