Digitaliserat material

Handskrift 7A. Arkeologen Gustaf Hallströms arkiv (1880-1962)

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet
Handlingar rörande forskningsresor: Resan 1907. Dagbok 1907-06-16--09-24 ,
Handlingar rörande forskningsresor: Resan 1907. Arkeologiska och etnologiska anteckningar under resan
Handlingar rörande forskningsresor: Resan 1907. Ritningar
Handlingar rörande forskningsresor: Resor 1908: Dagbok 25 maj - 26 juni 1908 ,
Handlingar rörande forskningsresor: Resor 1908: Dagbok 24 juli - 1 sept 1908 ,
Handlingar rörande forskningsresor: Resor 1908: Dagbok 25 oktober - 15 december 1908 ,
Handlingar rörande forskningsresor: Resor 1908: Dagboksnoteringar 1908-07-09--15
Handlingar rörande forskningsresor: Resan 1909: Dagbok 3 augusti - 6 augusti 1909 ,
Handlingar rörande forskningsresor: Resan 1915: Påbörjad dagbok 12-15 juli 1915 ,
Handlingar rörande forskningsresor: Resan 1925 (Sverige, Finland) Dagbok 21/3-1/5 handskriven ,
Handlingar rörande forskningsresor: Resan 1925 (Sverige, Finland) Dagbokstillägg 25/3-4/4 och 6/4-29/4 ,
Handlingar rörande forskningsresor: Resor 1926: Vårresan, dagbok 22/3 - 7/5 ,
Handlingar rörande forskningsresor: Vårresan 1941, Dagbok 27/3 - 25/4 ,
Handlingar rörande forskningsresor: Vårresan 1942, dagbok med fotojournal ,
Övrigt
Tryck och renskrifter av arkivhandlingar