Digitaliserat material

Handskrift 7C. Folkskollärare August Reinhold Hallströms arkiv (1840-1913)

Personliga handlingar
Dagböcker ,