Utförlig arkivinformation

Handskrift 7C. Folkskollärare August Reinhold Hallströms arkiv (1840-1913)

Bild. Handskrift 7C

August Reinhold Hallström föddes i ett arbetarhem i Stockholm. Efter moderns död 1850 blev August Reinhold föräldralös och placerades i ett fosterhem i Brattfallet, Indals socken i Medelpad. Efter folkskolan arbetade han en tid som dräng. Tack vare de pengar han då sparade kunde han utbilda sig till folkskollärare vid seminariet i Härnösand. Efter en kortare tjänstgöring som lärare i Liden fick han 1872 anställning som folkskollärare vid Maria folkskola på Söder i Stockholm. Vid Maria folkskola arbetade August Reinhold fram till sin pensionering 1906.

Hans hustru Hilda (1845-1925) hade växt upp i en hantverkarfamilj på Söder. Makarna fick tre söner som nådde vuxen ålder. Den äldste, Gunnar blev konstnär och känd för sitt starka engagemang för Birka och Björkö, där han bodde under större delen av sitt liv. Ivar Thord blev general under namnet Ivor Thord-Gray och kom att delta i många fälttåg, bl a i boerkriget och revolutionskriget i Mexiko. Den yngste sonen Gustaf blev arkeolog och fornforskare (Se närmare Handskrift 7A).

August Reinhold Hallströms arkiv innehåller bl a makarnas personliga handlingar däribland dagböcker mellan åren 1868 - 1901 och korrespondens med barn och andra släktingar.

Arkivet upprättat av Göran Larsson, 2005-01-19