7A: Alfabetiskt ordnad korrespondens

Korrespondens med kollegor, institutioner, vänner och övrig släkt
Även telegram, vykort och enstaka koncept