7A: Ämnesordnade handlingar rörande arkeologiska fynd och etnografiska företeelser

Handlingarna omfattar diverse anteckningar, delvis från Hallströms egna undersökningar, litteraturreferenser, tidningsurklipp, enstaka manuskript, brev och fotografier