Antikvarisk-topografiska arkivet: N J Ekdahls samlingar

Avskrifter av konceptanteckningar 1828-1830 rörande fornminnen, kyrkliga inventarier, gamla akter och handlingar i Norrbotten (3 ex), Västerbotten, Ångermanland, Medelpad, Hälsingland, Jämtland och Härjedalen

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D4:4

Innehåll i volym D4:4

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Anteckningar från svenska och utländska museer och arkiv