Antikvarisk-topografiska arkivet: N J Ekdahls samlingar

Kataloger över Norrländska samlingarna
Sakregister 1917 till manuskripter med bilagor om resor 1827-1830 i Norrland så långt de angå Norrbottens och Västerbottens län
Förteckning över teckningar bland anteckningarna från Ekdahls och Ohlssons resa 1828, Ångermanland och Jämtland
Avskrift av Berättelse om min Ant. Resa i Norrland under loppet af 1828 (tr i Hallströms uppsats om Ekdahl 1929) samt utdrag ur berättelsen (endast fakta)
Avskrifter av Ekdahls brev till Historie- och AntiquitetsAkademien 1826- 1830
Avskrifter av Ekdahls brev till professor Liljegren 1827-1831 (även dubblett-kopia)
Utdrag ur Häfdeförteckningens öde 1786 - 1832 II af Liljegren, rörande Ekdahls Gotlandsberättelse
Anteckningar vid Götiska förbundets stämmor 1815 - 1833 rörande Ekdahl

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D4:5

Innehåll i volym D4:5

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Anteckningar från svenska och utländska museer och arkiv