Brevkoncept

Koncept 1900 – 1960 spridda år, u å
Koncept till skrivelser och rapporter med förteckning 1941 - 1944
PM angående expropriation av Fåfängan samt andra handlingar som åberopats i expropriationsmålet 1927 - 1930
Även diarium för utgående brev och manuskript 1907 – 1910 och förteckning över Norrlandsärenden 1931 och ärenden som saknar rapporter efter företagna besiktningar och undersökningar med underlag - 1939

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
C1:1

Innehåll i volym C1:1

Korrespondens

Korrespondens: Brevkoncept