Bronsåldern

Norge, Finland, Ryssland, Balticum, Sverige
Anteckningar, litteraturreferenser, tidningsurklipp, brev
Sernanderska undersökningen
Manuskript till uppsats 1929 ”Bronsåldern i Nordskandinavien,
Framförallt Norrland”
Bildmaterial, förteckning över bronsåldersföremål
Handlingar angående halsringarna från Trondenes
Fotografier:
4 st

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D3:3

Innehåll i volym D3:3

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Ämnesordnade handlingar rörande arkeologiska fynd och etnografiska företeelser