Dagböcker och lösa dagboksanteckningar

Dagböcker och lösa dagboksanteckningar 1894, 1897- 1906, 1914, 1918, 1924
Häri även: kassabok 1901 – 1902 och förteckning över inkomna och avgångna brev 1901 – 1902

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
A4:1

Innehåll i volym A4:1

Personliga handlingar : Ekonomiska handlingar

Personliga handlingar : Övriga personliga handlingar