Diverse ämnesordnade handlingar

Birkarlar och kväner, bågar och pilar, fiske, fångstgropar,” ryssugnar”, sälfångst , vårdkasar och båkar, vägar och färder, gränser m m
Anteckningar, litteraturreferenser, brev

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D3:27

Innehåll i volym D3:27

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Ämnesordnade handlingar rörande arkeologiska fynd och etnografiska företeelser