Excerpter och anteckningar

Början till ett register över Vitterhetsakademiens protokoll samt excerpter ur protokoll och konceptskrivelser 1826 – 1832
Excerpter ur Diarium Gyllenianum 1622 – 1667,
Urban Hjärnes Flockar, G Wallin Itinerarium , Westinska handskriftssamlingen, lagtexter m m
Anteckningar vid genomgång av Flintenbergska samlingen 1945
Inventering av fornlämningar, geologiska undersökningar:
Svealand, Götaland. Förteckning u å
Häradsvis uppställda inventeringar:
Skåne enligt Bruzel
Halland enligt Hofberg
Småland enligt Djurklou och Nordenskjöld
Västergötland enligt Schmidt, Hjort och Djurklou
Sörmland enligt Hermelin
Uppland
Diverse

Excerpter från professor Rosendahls handlingar 1923, u å Ingår i F:5

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D4:7

Innehåll i volym D4:7

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Anteckningar från svenska och utländska museer och arkiv