Försvarsverk

Norden
Anteckningar, litteraturreferenser, tidningsurklipp,
Brev
Manuskript till uppsats ”Medeltida försvarsverk i Norrland”
Anteckningar, karta, ritningar
Kastalproblemen, särtryck av artikel av Nils P Tidmark 1931, 1933
Huset under forntiden
Anteckningar, tidnings- och tidskriftsartiklar

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D3:7

Innehåll i volym D3:7

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Ämnesordnade handlingar rörande arkeologiska fynd och etnografiska företeelser