Götaland: Bohuslän

Undersökningar av bygdeborgar 1911-1914
Brev angående fornborgen Borrefjäll 1939.
Undersökningar i Fiskevik, Gullmarsberg mm 1912 - 1913
Undersökningar i Börsås 1911 med planer, kartor tidningsurklipp och brev 1913
PM och anteckningar Lane härad, Näsinge
Planer Blomsholm
Anteckningar, korrespondens och tidningsurklipp
Fotografier:
92 st Tanum
136 st Lane, Gullmarsberg mm
18 st bygdeborgar
21 st Fiskevik
1 st Blomsholm

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D2:10

Innehåll i volym D2:10

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Handlingar rörande arkeologiska och etnografiska undersökningar i Sverige och andra länder