Götaland: Skåne, Kivik 1931

Koncept till rapport över undersökningen
Dagböcker och anteckningar från undersökningen
Räkenskaper
Korrespondens 1931-1932, 1942
Diverse utkast rörande restaureringen av bronsåldersröset
Tidningsartiklar 1930-1931, 1936

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D2:3

Innehåll i volym D2:3

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Handlingar rörande arkeologiska och etnografiska undersökningar i Sverige och andra länder