Götaland: Skåne, Kivik 1931

Avskrifter ur källor (domböcker bl a ) och litteratur rörande Kiviksviksmonumentet, spridda år
Brev och anteckningar 1915, 1927
Brev och anteckningar angående Jerrestadsristningarna 1931-1932, 1934
Teckningar, kopior efter Hildebrand
Privata kvitton och handlingar
Fotografier:
121 st (varav 69 flygfotografier)
34 st Jerrestadsristningarna
49 negativ
Fotojournal

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D2:4

Innehåll i volym D2:4

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Handlingar rörande arkeologiska och etnografiska undersökningar i Sverige och andra länder