Götaland: Skåne, Södra Mellby socken

Bredarör vid Kivik
Kartor och planer över Kivik 1924 – 1931 spridda år, u å
Förteckning över litteratur rörande Kiviksmonumentet samt avskrifter och utdrag därur
Skrivelser och PM rörande förslag till skyddsanordningar för och restaurering av Kiviksgraven 1922, u å
PM och preliminär rapport över undersökning av Bredarör vid Kivik 1931
Rapport med bilagor angående utredning om Bredarör 1932
Fotografier:
40 st

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D2:5

Innehåll i volym D2:5

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Handlingar rörande arkeologiska och etnografiska undersökningar i Sverige och andra länder