Handlingar angående Finlandskommittén 1939-1941

Verksamheten i Norge, PM, avtal och riktlinjer för frivilligkontorens arbete, summarisk redogörelse för Hallströms norska erksamhet
Korrespondens
Diverse anteckningar och telefonmeddelanden
Verifikat från Hallströms resor till Norge
Tidskrifter och tidningsurklipp
Verksamheten i Danmark, Korrespondens , anteckningar och PM
Handlingar angående Finlandsnålen 1939-1941 med proveniens från Gunnar Hallström, korrespondens, diverse anteckningar, verksamhetsberättelse för kommittén för Finlandsnålen 1940, tryck och program från Finlandsmöten 1939-1940

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D6:3

Innehåll i volym D6:3

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Verksamhet inom frivilligrörelsen under första och andra värlsdkriget