Handlingar angående museifrågor

Personal- och organisatoriska förhållanden vid Statens historiska museum 1909 - 1947 spridda år
Protokoll från intendentmöte 1930
Förslag till instruktion för Riksantikvarieämbetet 1911
Anteckningar och tidningsurklipp angående museistölder
1938 – 1939, u å
Utställning 1943
Fotografier:
12 st

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D4:9

Innehåll i volym D4:9

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Anteckningar från svenska och utländska museer och arkiv