Handlingar angående museifrågor

Handlingar angående Norrbottensmuseet 1921 – 1922 och jubileumsutställningen i Luleå 1921
Handlingar angående tillsättning av intendentsplatsen vid Riksmuseets etnografiska avdelning 1907 – 1908
Handlingar angående tillsättning av intendenturen i etnografi vid Göteborgs museum 1913
Handlingar angående Erland Nordenskiölds forskningsresor 1913 - 1915
Handlingar angående Svenska missionsförbundets överlämnande av handlingar till Riksmuseets etnografiska avdelning

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D4:10

Innehåll i volym D4:10

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Anteckningar från svenska och utländska museer och arkiv