Handlingar angående svenska museer

Anteckningar och teckningar rörande fornfynd och etnografica i svenska museer 1904 - 1950 spridda år
Handlingar angående Nordiska museet 1902, 1913
Handlingar angående Riksmuseets etnografiska samling u å
Förteckningar över inköp av föremål till Etnografiska museet i Göteborg 1913
Lappsamlingen på Etnografiska museet i Göteborg 1911 – 1943 spridda år
Förteckningar över lappetnografica som överlämnats som gåva till Nordiska museet 1950
Förteckningar över lapska fotografier från Nordiska museet samt korrespondens 1940, 1952
Förteckningar över fotografiplåtar erbjudna till Statens historiska museum och Nordiska museet 1931
Cirkulär till missionärer ”Råd vid insamling av etnografiska föremål 1909

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D4:6

Innehåll i volym D4:6

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Anteckningar från svenska och utländska museer och arkiv