Handlingar av främmande proveniens: Folkskollärare Anders August Nordfjell

Handlingar med proveniens från folkskollärare Anders August Nordfjell i Gäddede
Manuskript bl a till föredrag och predikningar 1887 – 1893, u å
Koncept till skrivelser till Kunglig Befallningshavande och kyrkostämman 1891, 1893
Korrespondens 1881 – 1908 spridda år
Verser och tillfällighetsdikter 1899, 1908, u å
Tvättnota 1887
Dagbok/kassabok 1904

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
F:6