Handlingar av främmande proveniens: Professor H V Rosendahl

Handlingar med proveniens från professor H V Rosendahl
Brev och brevkoncept
Räkenskaper rörande Turisthyddan på Dundret i Gällivare 1889 – 1891
Utdrag ur kommunalstämmoprotokoll rörande turistväg
Gällivare – Harsprånget 1890
Reseberättelser 1891 – 1892 Luleå – Gällivare – Harsprånget – Kvikkjokk
Förteckning över lappetnografisk samling 1892
Avskrift av protokoll vid gravundersökning i Gellivare gamla kyrka 1889
Gällivare församlings historia u å
Excerpter rörande statistiska uppgifter om befolkningen i Gällivare
Nederbörds–och temperaturiakttagelser i Gällivare 1889
Häri även: Gustaf Hallströms excerpter från professor
Rosendahls handlingar 1923, u å
Brev från Hj. Möller angående handlingarna.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
F:5