Handlingar från kongresser och möten

Nordiska arkeologmöten 1919 – 1951 spridda år
Arkeologkongress i Novgorod 1911
Baltisk arkeologkonferens i Riga 1930
Arkeologiska, historiska och konstvetenskapliga
kongresser 1912 – 1933 spridda år

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D7:6

Innehåll i volym D7:6

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Verksamhet inom föreningar och samfund