Handlingar från kongresser och möten

Internationella kongresser för förhistoriska vetenskaper 1936, 1950
Internationella kongresser för antropologiska och etnologiska vetenskaper 1938, 1948, geodesi och geofysik 1930
Möte med nordiska vetenskapsmän i Hamar 1940
Fotografier:
1 st

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D7:7

Innehåll i volym D7:7

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Verksamhet inom föreningar och samfund