Handlingar från studietiden

1890 – 1913 spridda år
Terminsbetyg 1890 – 1899
Vitsord över feriearbeten 1895 – 1899
Kvitto på terminsavgift 1898
Meddelanden till hemmet 1897 – 1899
Studentbrev och betyg i fil.kand. examen 1900, 1903
Föreläsningsanteckningar mm 1901 – 1902, u å
Befullmäktiganden att företa undersökningar
av fornlämningar 1893 – 1913 spridda år
Tjänstgöringsintyg från Riksmuseets
etnografiska avdelning 1908
Fakturor, notor och kvitton 1895 – 1913 spridda år, u å

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
A 1:2

Innehåll i volym A 1:2

Personliga handlingar : Handlingar från studietiden