Handskrift 7A: D1 Handlingar rörande forskningsresor

Innehåll

Volym
Resan 1907. Jämtland, Norge, Kiruna, Jukkasjärvi D1:1
Resan 1907. Dagbok 1907-06-16--09-24 D1:1 ,
Resan 1907. Arkeologiska och etnologiska anteckningar under resan D1:1
Resan 1907. Ritningar D1:1
Resor 1908: Finland, Norge, Ryssland, norra Jämtland D1:2
Resor 1908: Dagbok 25 maj - 26 juni 1908 D1:2 ,
Resor 1908: Dagbok 24 juli - 1 sept 1908 D1:2 ,
Resor 1908: Dagbok 25 oktober - 15 december 1908 D1:2 ,
Resor 1908: Dagboksnoteringar 1908-07-09--15 D1:2
Resan 1909: Västerbotten, svenska lappmarken, Norge D1:3
Resan 1909: Dagbok 3 augusti - 6 augusti 1909 D1:3 ,
Resan 1909: Västerbotten, svenska lappmarken, Norge D1:4
Resan 1910: Estland, Ryssland, framförallt Kolahalvön D1:5
Resor 1911, 1913, 1914 (Ryssland, Lettland, Norge) D1:6
Resor 1915, 1917 (Lappland, Nordnorge) D1:7
Resan 1915: Påbörjad dagbok 12-15 juli 1915 D1:7 ,
Vårresan 1921 Norrbotten D1:8
Resor i Sverige 1921, 1922 D1:9
Resa på kontinenten 1922 (Frankrike, Italien, Spanien) D1:10
Resor i Sverige 1923 D1:11
Resor i Sverige 1924 D1:12
Resan 1925 (Sverige, Finland) D1:13
Resan 1925 (Sverige, Finland) Dagbok 21/3-1/5 handskriven D1:13 ,
Resan 1925 (Sverige, Finland) Dagbok 21/3-1/5 renskriven D1:13
Resan 1925 (Sverige, Finland) Dagbokstillägg 25/3-4/4 och 6/4-29/4 D1:13 ,
Resor 1926: Rekognosceringsfärd med bil över Ålands hav D1:14
Resor 1926: Vårresan D1:15
Resor 1926: Vårresan, dagbok 22/3 - 7/5 D1:15 ,
Resor 1926: Höstresan D1:15
Resor 1927-1928 (Sverige, England) D1:16
Vårresan 1941 (Finland, Norge) D1:17
Vårresan 1941, Dagbok 27/3 - 25/4 D1:17 ,
Vinterresan 1941, (Norge) D1:18
Vårresan 1942, (Nordnorge) D1:19
Vårresan 1942, dagbok med fotojournal D1:19 ,
Resan 1943. Oslo D1:20