Lapptrummor och Lapponica

Lapptrumman. Traditioner om denna. Korrektur till artikel 1910 och ej publicerat manuskript. Korrespondens och illustrations-material till artikeln.
Förteckning över lapptrummor. Anteckningar och avbildningar.
Avskrift av Stolpes anteckningar om lapptrummor.
Tidningsurklipp 1907, 1934
Ernst Manker, Plan för ett lapskt centralmuseum och dess verksamhet 4/2 1935 med bilagor och brev
O P Pettersson, Kopia av manuskript Kristoffer Sjulssons minnen, om Vapstlapparna
Torkel Tomasson, Några sägner, seder och bruk upptecknade efter lapparna i Åsele och Lycksele lappmark samt Herjedalen sommaren 1917
Brev från O P Pettersson Tärnaby och Torkel Tomasson Dikanäs 1917
Avskrifter av meddelanden ur Nensénska samlingen som avser fasta fornlämningar och fornfynd i Lappland
Avskrifter Lapponica i Kungl Videnskabsselskapets bibliotek i Trondheim 1915
Anteckningar och avskrifter från Qvigstads samling i Tromsö 1915, 1917
Fotografier:
85 st

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D3:21

Innehåll i volym D3:21

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Ämnesordnade handlingar rörande arkeologiska fynd och etnografiska företeelser